Algemene Voorwaarden

1     Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan de spelactiviteiten van Taske.

Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden. Het maken van een reservering en daarmee deelname aan de spelactiviteit bij Taske kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dit geschiedt door in de reservering aan te vinken dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van Taske.


2     Koopovereenkomst

Door het plaatsen van een reservering ga je een koopovereenkomst aan met Taske.

U garandeert dat:

  • de persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.
  • u zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.
  • de gekochte producten via de Website alleen voor eigen en huishoudelijk gebruik zijn en niet her verkocht worden.
  • u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via mail info@Taskes.nl

3     Annuleren

Deze koopovereenkomst is door de koper kosteloos te ontbinden tot 48 uur voor de gereserveerde Afhaal datum. De annulering dient per e-mail of telefonisch gedaan te worden. Het inspreken van een voice mail volstaat hiervoor niet. Als er binnen een periode van 48 uur voor aanvang van de gereserveerde Taske activiteit door de koper geannuleerd wordt, heeft Taske het recht om alsnog het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen.


4     Aanvangstijd

Wij verzoeken je om minimaal 5 minuten voor aanvang van de afhaal tijd aanwezig te zijn. Na het afhalen kunnen jullie starten wanneer jullie willen. Let op: sommige locaties voor consumpties en afhaal punten zijn niet 24 uur open.


5     Legitimatie

Om een taske mee te nemen kunnen wij de persoon die de reservering heeft gemaakt vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.


6     Alcohol

Bij een reservering is het noodzakelijk dat de speler(s) 18 jaar of ouder zijn. Legitimatie van alle speler(s) kan daarom worden verzocht. Om de Taske mee te krijgen met alcohol moet je 18 jaar of ouder zijn.


7     Drugs, alcoholgebruik en veiligheid

Taske is niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of alcohol.


8     Ongepast gedrag

Taske accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Taske wordt onmiddellijk uit het pand/omgeving verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.


9     Veiligheid

Het spel vind plaats in een stad. Dit zijn openbare plaatsen wij verwachten dat jullie je houden aan alle verkeersregels.


10   Privacy, promotie en social media

Als u een recensie verstuurt, verleent u ons en alle onderdelen van Taske een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle media.

U verleent ons en alle onderdelen van Taske het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.

U verklaart afstand te doen van uw recht als auteur erkent te worden van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u post. En u verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen Taske wordt voorgelegd:

  1. de inhoud en het materiaal juist is;
  2. het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties.

11   Geheimhouding

Taskebegrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie over Taske aan derden te onthullen.


12   Aansprakelijkheid

Taske houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.


13   Eigen risico

Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een Taske activiteit kan niet worden verhaald op het bedrijf.


14   Instructies

Instructies en aanwijzingen van het personeel en handleiding dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking.


15   Schade en diefstal

Taske behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.


16   Disclaimer

De website www.taskes.nl is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. Taske kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.


17   Kopieerrecht

Tenzij anders aangegeven is het kopieerrecht van www.taskes.nl alleen behouden aan de eigenaren van de website. Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de website te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

De inhoud van de Websites is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.

U kunt de inhoud van de Websites op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Websites anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

18. Naleving


De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier gebruiken. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing zijn op de Websites en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord via de Websites:

  • geen computervirussen of andere elementen te introduceren of te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken of belemmeren;
  • geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.

19   Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


20. Links met derden

Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.

Voor het laatst bijgewerkt: 10/06/2021